Ekijsa gedragscode voor schaatsers2016-02-10T13:13:32+00:00

Amsterdam, 18 augustus 2014

Onze uitgangspunten

Ekijsa ziet erop toe dat er een veilige en positieve omgeving wordt gecreëerd voor iedereen, schaatsers, ouders, familieleden en coaches.

Ekijsa is gericht op de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van de schaatsers en zal ervoor zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk vrij is van wangedrag.

De essentiële elementen van bouwen aan het karakter van de schaatsers en ethiek in de sport zijn samengevat in het concept van sportiviteit middels de volgende zes kernprincipes:

RESPECT

VERANTWOORDELIJKHEID

EERLIJKHEID

ZORGZAAMHEID

BETROUWBAARHEID

GOED GEDRAG

De hoogst haalbare potentie en het meeste plezier in sport wordt behaald wanneer training, concurrentie en kameraadschap terug te leiden zijn naar deze 6 principes. Om ons hiervan bewust te zijn en hier naar te leven hebben wij een gedragscode.

Onze gedragscode

 1. Om de sportiviteit van medeschaatsers en trainers aan te moedigen en te bevorderen.
 2. Om te onthouden dat schaatsen vooral is om te leren en plezier te hebben.
 3. Om te onthouden dat winnen ‘het bereiken van mijn eigen persoonlijke doelen’ betekent.
 4. Om te schaatsen in een eerlijke, respectvolle, betrouwbare omgeving
 5. Om altijd mijn best te doen, op elke training, en te onthouden dat alle schaatsers talenten en zwakheden hebben, net zoals ik.
 6. Om andere schaatsers te helpen waar nodig.
 7. Om mijn trainers, andere schaatsers, personeel, vrijwilligers en ouders altijd met respect te behandelen ongeacht waar zij vandaan komen en wie zij zijn. Ik verwacht daarom ook dat ik ook zo word behandeld.
 8. Om met respect om te gaan met elke ijsbaan waarop ik schaats en om te proberen een schone omgeving te creëren waar ook anderen plezier van kunnen hebben.
 9. Om mij te concentreren op het schaatsen en altijd mijn uiterste best te doen.
 10. Om mijn gedrag altijd onder controle te houden.
 11. Om altijd zelfcontrole te blijven uitoefenen.
 12. Om mij te houden aan de regels van de KNSB en Ekijsa, maar ook aan de regels van andere clubs waar ik schaats, voor zowel de trainingen als de wedstrijden.
 13. Om een goed lid te zijn voor Ekijsa en een vriendschappelijke relatie te hebben met de mede-clubleden.