Kunstschaatsen op elk niveau2018-09-27T14:11:14+00:00

Kunstschaatsen op elk niveau

Kunstrijden is een veelzijdige sport. Solisten, paren en groepen schaatsers maken rotaties, sprongen en andere bewegingen op het ijs, meestal onder begeleiding van muziek. Kunstrijden is een sport die je als recreant en topsporter kunt beoefenen. Solo, als paar, of groep.

Wil je een goede kunstrijder worden?

Wil je aan wedstrijden meedoen? Om een goede kunstrijdster of rijder te worden is het van belang om jong te beginnen en het hele jaar door op het ijs te staan. Tevens is het volgen van balletlessen en conditietraining essentieel. Souplesse, kracht, controle, je hebt het allemaal nodig.

Licht uit, spot aan

In de spotlight staat een kunstrijd(st)er in een mooi pakje klaar om met zijn/haar kür te beginnen. De muziek start, de eerste sierlijke bewegingen zijn gemaakt.

Het publiek juicht als de rijd(st)er een goede drievoudige Lutz gevolgd door een dubbele Spot uitvoert. En het publiek huivert als de rijd(st)er even zijn/haar evenwicht dreigt te verliezen bij het landen op één been na een andere drievoudige sprong. Rijd(st)er en muziek vertellen een verhaal en brengen het publiek in vervoering. Je zou bijna vergeten dat het ook nog om een kampioenschap gaat.

Korte en vrije kür

Een serie van schaatselementen wordt een kür genoemd. Bij wedstrijden voeren rijders een korte en een vrije kür uit (ook wel lange kür genoemd). Een korte kür duurt maximaal twee minuten en vijftig seconden. Een vrije kür duurt ongeveer 4 minuten.