Beste Leden van Ekijsa.

De jaarlijkse ALV komt er weer aan. Graag kijken we kort terug op afgelopen jaar en delen wij onze plannen voor het komend seizoen. Wij willen een paar kleine wijzigingen in HR voorleggen en uiteraard zullen wij u de financiële stand van zaken melden.

Datum: 7 februari om 20.00 uur

We gaan graag weer online met jullie in gesprek. Lekker vanaf de bank met een drankje meedenken en praten over je club!! Doen.

We hebben een digitaal aanmeldformulier gemaakt om te inventariseren wie erbij kan zijn en wie niet. Dit formulier vindt u op https://forms.gle/J5hdQyJrmfHUpJnKA.

Voor het goed functioneren van de ALV is het belangrijk dat u aanwezig bent. Wanneer u verhinderd bent, kunt u iemand machtigen namens u te spreken en/of te stemmen in de vergadering. Hiervoor kunt u de volmacht gebruiken. Deze machtiging vindt op https://ekijsa.nl/alv-machtiging.  Zo komt uw stem niet te vervallen en kan de vergadering besluiten nemen.

Dit jaar loopt de zittingstermijn van bestuursfunctie penningmeester af. U kunt zich tot en met 4 februari (12.00 uur) kandidaatstellen. Onze huidige penningmeester Ellen stelt zich opnieuw verkiesbaar. Uw vragen over het penningmeesterschap worden graag door Ellen beantwoord. U kunt contact met haar opnemen via penningmeester@ekijsa.nl.

4 februari is ook de uiterste datum waarop wij jullie vragen over de agenda en de stukken nog voor de vergadering kunnen beantwoorden.

Tot op de ALV!

Het bestuur

Erik, Ellen en Kristina