Onlangs is bekend gemaakt dat de maatregelen tegen het corona virus, zijn verlengd tot 28 april. Op dit moment heeft de Jaap Eden nog niet besloten of de ijsbaan deze zomer gesloten blijft. De Jaap Edenbaan zal eerst de nieuwe verklaring van de premier afwachten, welke op 21 verwacht wordt.

Mochten de seinen na 28 april alsnog op groen gaan, dan zou dit theoretisch kunnen betekenen dat we alsnog zouden kunnen schaatsen. Dat is op zich positief nieuws.

Of wij dan alsnog zullen schaatsen, is ook erg afhankelijk van het financiele plaatje.

Als je op dit moment al zeker weet of je juist wel of juist helemaal niet in bent voor zomerijs, laat dit even weten aan onze penningmeester. Dit helpt ons erg, mochten de seinen op groen springen.


It was recently announced that measures against the corona virus have been extended until April 28. At this moment, the Jaap Eden has not yet decided whether the ice rink will be closed this summer. The Jaap Edenbaan will first await the new statement from the prime minister, which is expected at 21rst of April.

Should signals turn green after 28 April, this could theoretically mean that we could still skate this summer. That in itself is positive news.

Whether we actually will skate, after all, is also very dependent on the financial picture.

If it is clear for you that whether yes or no you are ‘in’ for summer skating, please let our treasurer know. This helps us a lot in case signals turn green.