Update 1:

Vanuit KVH Hoorn ontvingen wij het volgende bericht:

De KNSB heeft ons al laten weten dat alle wedstrijden en testen in de maand Maart gecanceld zullen worden. Dit betekent dat de MIF test op zaterdag 21 maart helaas niet doorgaat. Ook de finales voor Artistic Skate en B bokaalrijders op zaterdag 28 en zondag 29 maart in Utrecht zullen niet doorgaan. Wat betreft de Spring On Ice Competition op zaterdag 18 en zondag 19 april zijn wij nog in overleg met de KNSB.

Beste Leden,

In lijn met het landelijk beleid met betrekking tot het Coronavirus heeft dit helaas ook gevolgen voor onze vereniging. Vanuit de Jaap Eden IJsbaan hebben wij vandaag het bericht gekregen dat wij de hal nog heel beperkt mogen gebruiken met kleine groepen. Voor nu betekent dit dat de LTS les van as zaterdag 14 maart van 08:30 tot 09:30 daarom NIET door kan gaan gezien er maximaal 30 personen tegelijk in de hal aanwezig mogen zijn. Dat is inclusief ouders/begeleiders. De buitenbaan is per direct gesloten evenals het restaurant Jaap. Wij zullen van dag tot dag bekijken wat de mogelijkheden zijn en jullie daarover op de hoogte houden.

De les van vrijdag (13 maart 19:00), zaterdag (14 maart 07:10) en zondag (15 maart beide uren), zullen vooralsnog doorgaan.

Daarbij verzoeken wij iedereen om de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen:

• Geen handen schudden (zonder handschoenen)
• Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Indien je milde verkoudheidsklachten hebt blijf dan thuis.

Wij hopen op jullie begrip in deze.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van Ekijsa.

Dear Members,

Unfortunately the national policy on the Coronavirus also has consequences for our club. Today we received a message from the Jaap Eden skating hall, stating that we can only keep using the hall in small groups. For the immediate future this means that next saturdays LTS lesson (14th March from 08:30 till 09:30) is off, because from now on it is no longer allowed that more than 30 persons are inside the hall at the same time. This includes parents/supervisors/companions. The outside skating rink has and the reataurant Jaap have been closed as of today. We will continu to monitor what te possibilities are to keep continuing figureskating and will keep you posted on the matter.

Fridays lesson (13th March 19:00) Saturday lesson (14th March 07:10) and sunday (15th March both lessons) will proceed for the time being.

Furthermore we would like you to respect the general hygiene measures:
* no shaking hands (without gloves)
* cough and sneeze inside your elbow
* use paper towels
* If you feel mildly ill, please stay at home.

We hope for your understanding.

With sporty greetings,
On behalf of the Ekijsa Board