Ekijsa zorgt voor een veilig sportklimaat

Als EKIJSA willen we dat iedereen zich welkom en veilig voelt in onze vereniging Je veilig voelen is een voorwaarde om met plezier te schaatsen! We vinden het daarom belangrijk een aantal zaken met elkaar af te spreken. Zowel met de trainers als met de schaatsers, ouders, vrijwilligers en iedereen die met EKIJSA te maken heeft. Dat doen we via de gedragscode voor trainers en met onze eigen omgangsregels voor op de vereniging.

Zo zorgen we er met elkaar voor dat er op onze vereniging niet gepest en buitengesloten wordt, of dat er (sexuele) intimidatie plaatsvindt. Maar mocht je dat toch ondervinden, dan wil je het veilig kunnen bespreken. Daarvoor is de vertrouwenscontactpersoon.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Binnen de vereniging is de vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen, vragen of signalen heeft over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en geweld, pesten en uitsluiting, discriminatie of een andere vorm van intimidatie. Ook is de contactpersoon er om een gesprek te voeren of melding te doen over een concreet incident bij de vereniging. Het is niet de taak van de VCP om binnen de vereniging op onderzoek te gaan of zaken direct op te lossen. Luisteren, adviseren, verwijzen en rapporteren van de melding zijn de primaire taken van de VCP.

De contactpersoon is makkelijk aanspreekbaar voor onder meer sporters, hun ouders, coaches, trainers, vrijwilligers, bestuursleden en toeschouwers. Gesprekken zijn vertrouwelijk; de vertrouwenscontactpersoon gaat discreet met informatie om. Officieel betekent dit overigens niet dat de gesprekken onder geheimhouding vallen, zoals bij een formele vertrouwenspersoon of een arts.

(bron: KNSB)

Contact met de VCP van Ekijsa?

Meld je via vertrouwenscontactpersoon@ekijsa.nl en vermeld je mobiele nummer in je mail. Martine Bastiaansen, onze VCP, neemt dan zo snel als mogelijk met je op.

Martine schaatst zelf bij Ekijsa, geeft les aan startersgroepen en is ‘schaatsmoeder’  van Sophie.  “Je wilt als vereniging dat de sfeer waarin je het schaatsen leert, veilig en prettig is voor iedereen. Leren kunstrijden zelf is al moeilijk genoeg, zeg ik uit eigen ervaring. Je kunt bij mij terecht als je het idee hebt dat je gediscrimineerd of gepest wordt of je op andere manier buitengesloten voelt. Ik kan zaken niet eigenhandig voor je oplossen, maar kan wel met je meedenken over oplossingen en je doorverwijzen naar de goede kanalen.”