Gas terugnemen

Na 2 Corona-jaren willen we in de ijshal weer gewoon een hele winter kunnen schaatsen. In de maatschappij speelt nu echter wel een gas-crisis. Wat betekent dat voor de ijsbaan?

De overdekte ijshal gebruikt normaal gesproken relatief veel gas. We moeten hier verantwoordelijk mee omgaan. Voor komende winter zijn daarom maatregelen ingesteld om gasgebruik terug te dringen door de temperatuur van het dweilwater te verlagen, de temperatuur in de ijshal en de kleedkamers te verlagen en de temperatuur van het douchewater iets te verlagen.

Goed om te weten: Op de Jaap Eden IJsbaan wordt restwarmte uit het koelproces gebruikt om ruimtes en gebouwen te verwarmen. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen, ledverlichting en zuinigere onderdelen van de koelinstallatie. In de ontwikkeling van de komende verbouwingen worden alle beschikbare verduurzaamheids-maatregelen meegenomen. Hier maken de gasdoelstellingen van de gemeente ook onderdeel van uit. De 400-meter gebruikt amper gas. Alleen op hele koude dagen is hier een beperkte hoeveelheid gas nodig.

We rekenen erop dat de schaatsers begrip hebben voor de ingestelde maatregelen om verantwoord met energie om te gaan. En laten we genieten van wat wel weer kan: eindelijk weer ijshockeyen, kunstrijden en shorttracken. We wensen jullie een fijne schaatswinter!