Er wordt inmiddels ook druk gewerkt aan een nieuwe website. De content en de looks zijn nog even ‘work in progress’. Het overzetten van de domein-namen is inmiddels in gang gezet. Daar hopen we deze zomer periode wat meer aandacht aan te kunnen besteden.

De website zal een prominente plaats innemen in de communicatie van het bestuur naar onze leden. Ook moet de website ons helpen in bij het stroomlijnen en automatiseren van de administratie.

Met vriendelijke groet,

Erik Linthorst