Beste leden van EKIJSA,

Er zijn alweer een paar weken verstreken en we hebben een paar mededelingen en kunnen e.e.a. berichten.

Op Pinksterzondag (9 juni) is geen training in Hoorn.

Op zondag 23 juni is de laatste training van het zomerijs in Hoorn.

Let op! Wie zijn lidmaatschap voor het winterseizoen 2019/2020 wil opzeggen, moet dat voor 1 juli 2019. Anders worden kosten voor het lidmaatschap in rekening gebracht. Deze kosten staan los van het afnemen van trainingsuren.

Gezien de ALV op 3 juli 2019 plaatsvindt, is het dit jaar als uitzondering mogelijk tot 48 uur na de ALV, 5 juli 2019, het lidmaatschaap op te zeggen.

Verder kunnen we berichten dat de inschrijving bij de KvK en bij de bank succesvol is afgerond.

Het postadres van EKIJSA is voortaan:

Churchill-laan 131 – 1

1078 DP Amsterdam

Ellen heeft een hele klus aan het op orde brengen van de financiële administratie. Gelukkig hebben we alle openstaande posten voor de Jaap Edenbaan kunnen voldoen en kunnen we straks in gesprek over het ijs-rooster voor het komende seizoen.

Ook reageren alle leden snel en efficiënt op vragen van Ellen, waarvoor dank! Graag ook de facturen binnen 14 dagen voldoen, zodat wij slagvaardig verder kunnen.

Dear members of EKIJSA,

Several weeks passed by and we have some messages for you and some announcements to make.

There is no training in Hoorn on June 9th because of Pentecost.

The last training in Hoorn is on June 23rd.

Watch out! If you want to cancel your membership for the winter-season 2019/2020, you have to do that for the 1st of July 2019. Otherwise the membership-fee will be charged. This general fee is not connected to the subscription for training.

Because the next ALV is held on July 3rd 2019, this year as an exception, it will be possible to cancel your membership until 48 hours after the ALV, so until July 5th 2019.

We can also announce that the subscription of the new board at the KvK and the bank is successfully done.

The new address of EKIJSA is:

Churchill-laan 131 – 1

1078 DP Amsterdam

Ellen has a bunch of work to reorganize the financial administration. We are very happy that we were able to pay everything to the Jaap Edenbaan, so we soon can talk to them about the ice-hours next season.

We are also happy that all members react quick and efficiently to all questions from Ellen – thanks a lot! Please also pay invoices within 14 days, so we can move on as well.

Met vriendelijke groet, Kind regards

Ralph van der Horst (voorzitter EKIJSA)

Ellen de Weger (penningmeester EKIJSA)

Kristina Hörschläger (secretaris EKIJSA)