Beste leden van de bruggroep en de wedstrijdgroep van EKIJSA,

Dit keer een aantal belangrijke mededelingen:

We hebben het inschrijfformulier lesabonnement nog een laatste keer aangepast – de prijzen zijn iets naar beneden! Heb je je al ingeschreven, hoef je het formulier niet opnieuw in te vullen, de factuur zal met de nieuwe prijzen de deur uitgaan.

De trainingstijden van de bruggroep zijn Ma2, Woe2 en Za1. De kinderen die vorig seizoen in de bruggroep waren, starten dit seizoen ook in deze groep. De bruggroep werkt toe naar eerste wedstrijdervaring en naar het behalen van de MIF test interbrons. Heb je deze test gehaald, ga je over naar de wedstrijdgroep en kun je op alle wedstrijdblokken inschrijven. We hebben de lestijden voor de bruggroep bewust zo ingedeeld dat de kinderen uit de bruggroep les krijgen van 3 van onze 4 trainers en zodoende van al hun expertise kunnen profiteren en ze worden daarbij ondersteund door hulpcoach Romy.

Er is dit seizoen een belangrijke verandering wat het inschrijven voor wedstrijden en MIF testen aangaat (zie bijlage). Voor het inschrijven heeft de schaatser overleg met een trainer. De trainer helpt het nogal kunstrij-technische inschrijfformulier op te stellen. Vervolgens heeft elke schaatser zelf de verantwoordelijkheid om zichzelf in te schrijven en moet ook direct online betalen.

We wensen iedereen een goede start in het nieuwe seizoen!

Dear members of EKIJSA bridge and competition group,

This time we have a few very important things to announce:

We reviewed the inschrijfformulier lesabonnement one last time – the prices are a little lower! If you already signed in, you don’t have to do anything, the invoices will be sent out with the new prices.

The training-schedule for the bruggroep is Ma2, Woe2 and Za1. The kids that were in this group last season are still in this group. The bruggroep develops towards first competition experiences and the MIF test interbrons. If you passed this test, you go to the competition skaters and you can sign in on all competition training hours. Due to our schedule the kids of the bruggroep get training from 3 of our 4 EKIJSA trainers and can benefit from all their knowledge. The trainers also will be supported by Romy.

This season there is an important change considering subscription for competition and MIF tests (attachment). Before subscription the skater needs to talk to a trainer. The trainer will  help to fill in the specific figure skating terms on the form. After that, the skater himself is responsible for subscription and also will have to pay directly online.

We wish everyone a good start of the season!

Met vriendelijke groet, Kind regards

Ralph van der Horst (voorzitter EKIJSA)
Ellen de Weger (penningmeester EKIJSA)
Kristina Hörschläger (secretaris EKIJSA)
Erik Linthorst – aspirant bestuurslid